Έκθεση Τέχνης και Δημιουργίας στη Βυτίνα

“Έκθεση Τέχνης και Δημιουργίας” στη Βυτίνα διοργανώνει ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας από την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022.