Έκτακτη αποζημίωση σε κάθε κλειστή επιχείρηση τον Απρίλιο

Έκτακτη αποζημίωση ειδικού σκοπού – από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων- ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ στους κλάδους και τις περιοχές που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα είναι δικαιούχοι της εξής αποζημίωσης:

    • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζόμενους
    • 2.000 για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους
    • 4.000 για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 50 εργαζόμενους

H αποζημίωση δεν περιορίζεται από ρήτρα για τον τζίρο, ενώ είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Αυτή η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα χρήματα θα δοθούν μέσα στον Μάιο.