Έκτακτη πίστωση 780.000 ευρώ προς την Περιφέρεια από το Εσωτερικών

Πίστωση 780.000 ευρώ έλαβε η Περιφέρεια Πελοποννήσου από το υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση, με σκοπό την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Το πιο πάνω κονδύλιο αποτελεί μέρος του συνολικού ύψους 10.000.000 ευρώ ποσού, το οποίο το υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε και στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τον πιο πάνω λόγο.