Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

dimos gortynias

Έκτακτη συνεδρίαση “Δια Περιφοράς” του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας την Τρίτη 2 Ιουνίου και ώρα 11:00. Θέμα ημερήσια διάταξης η ακύρωση της με αρ. 067/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για τη διάθεση των δημοτικών λιβαδιών για την περίοδο βόσκησης έτους.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα εξαιτίας του γεγονότος της καθυστέρησης διάθεσης των δημοτικών λιβαδιών στους κτηνοτρόφους.