Έργα καθαρισμού ποταμών της Αρκαδίας

Συμφωνητικό για το έργο καθαρισμού ποταμών και υδατορεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία στην Αρκαδία υπέγραψε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο ανάδοχος του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 74 400 ευρώ, προβλέπει εργασίες, για τον καθαρισμό και εκβάθυνση ποταμών και υδατορεµάτων.

Η συνολική προθεσµία που πρέπει να τελειώσει το έργο καθορίστηκε σε 360 ηµέρες.