Έργα ύψους 649.918 ευρώ για Βαλτεσινίκο και Τρόπαια

Εργολαβικά συμφωνητικά για δύο έργα στην Αρκαδία, συνολικής δαπάνης 649.918 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Τρίτη 9 Μαρτίου,

Το ένα συμφωνητικό, δαπάνης 331.292,34 ευρώ αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Βαλτεσινίκο και το δεύτερο, δαπάνης 318.625,66 ευρώ, στη βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από το Παράθυρο έως την κεντρική δεξαμενή του συστήματος Τροπαίων.