Έρευνα για ποιότητα προορισμού της Αρκαδίας

Η καθηγήτρια Άννα Κουρτεσοπούλου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές της διεξάγει μια έρευνα σχετικά με την ποιότητα του προορισμού της Αρκαδίας.

Στην έρευνα μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα όποιος επιθυμεί, συμπληρώνοντας ανώνυμα το παρακάτω ερωτηματολόγιο

http://195.251.113.134/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=26462&lang=el