Έρχεται το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας μέσω gov.gr

Με διαδικασίες εξπρές μέσω ειδικής ψηφιακής πύλης στο gov.gr θα εκδίδεται το νέο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Mε το άρθρο 22  σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηματολόγιο, προβλέπεται η συγχώνευση της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας σε ένα ενιαίο έγγραφο, το οποίο θα εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το νέο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας και θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Εκ του Επιμελητηρίου Αρκαδίας