Αντίθετη με τις ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο και η Αδελφότητα Δημητσανιτών

Η Αδελφότητα Δημητσανιτών είναι αντίθετη σε κάθε παραβίαση του φυσικού περιβάλλοντος και στην καταστροφή  του δασικού πλούτου της περιοχής μας, ιδίως σε περιπτώσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους κατοίκους και στον τουρισμό. Κάθε είδους επένδυση πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον έπειτα από μελέτη, διάλογο με τους φορείς και όλες οι ενέργειες να είναι σύννομες με πρόβλεψη για ανταποδοτικά ωφέλη.

Η Αδελφότητα Δημητσανιτών δεν είναι αντίθετη στην ανάπτυξη του τόπου, αλλά θα πρέπει να μην αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, όπως συμβαίνει με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο Μαίναλο, όπου οι τοπικοί φορείς αντιδρούν, καθώς επίσης και το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας.