Αντίθετη σε υδροηλεκτρικό σταθμό & ανεμογεννήτριες η Αδελφότητα Δημητσαντιών

Η Αδελφότητα Δημητσανιτών είναι αντίθετη στην δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού στον Λούσιο, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί Αρχαιολογικός Χώρος. Ήδη εμπρόθεσμα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να μην χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης υδροηλεκτρικού σταθμού, όπως επίσης και ανεμογεννητριών στο Μαίναλο.