Αποφάσεις έργων για την Αρκαδία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 16 Απριλίου.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

στην Αρκαδία:

  • το πρακτικό Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ – ΧΩΤΟΥΣΑ – ΛΙΜΝΗ» προϋπολογισμού: 300.000,00 €
  • τα νέα τεύχη Διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ», π/ύ 400.000 €
  • τη διενέργεια Δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ » Προϋπολογισμού 564.000 €

Επίσης εγκρίθηκαν θέματα που αφορούν την Έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν:

  • τα πρακτικά του διαγωνισμού για την «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014- 2020 του έργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ”
  • η οικονομική ενίσχυση των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ στο πλαίσιο της επιχορήγησης φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων ΝΠΙΔ, των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμίας αντιμετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειές τους, λόγω ένδειας ή παραβατικότητας ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων