Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 23 Απριλίου.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

  • το πρακτικό δημοπρασίας για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ», με προϋπολογισμό: 300.000,00 €,
  • το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 86, ΚΡΟΚΕΕΣ–ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»
  • την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Χάνια – Κροκεές – Μονεμβάσια, στο Νομό Λακωνίας», στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
  • τους όρους της διακήρυξης για τη δημοπρασία του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΕΛΑΙΑΣ»
  • το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΔΟΝΤΑΣ – ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΘΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 82ΗΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΡΕΑ»), προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 600.000,00 €
  • το πρακτικό δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 350.000,00 €
  • το πρακτικό δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΠΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)» Προϋπολογισμού: 150.000,00 €
  • την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας και του Δήμου Τριφυλίας για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»