Αυτοψία Λαμπρόπουλου στο έργο του δρόμου από διασταύρωση Βλαχέρνας – Χωτούσα – Λίμνη

Αυτοψία στο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της βατότητας του δρόμου από διασταύρωση Βλαχέρνας – Χωτούσα – Λίμνη διενήργησε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων, έργων οδοποιίας, ασφαλτικών εργασιών και εργασιών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά και προβλέπεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του φετινού χρόνου.