Γιορτή Μνήμης & Τιμής στους Γορτύνιους Επαναστάτες στην Ηραία (ph)

Την Κυριακή 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Ενότητα Ηραίας εκδηλώσεις για τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής, με αυστηρή  τήρηση των μέτρων και των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τελέστηκε παρουσία των κ.κ. Δημάρχου Γορτυνίας, Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ηραίας, Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων  δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παλούμπα, επιμνημόσυνη δέηση καθώς και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα.

Εν συνεχεία, οι εκπρόσωποι του Δήμου μετέβησαν στο Αγιονέρι, στη θέση «Αλώνι Καλλιντέρη», όπου μεταξύ των λοιπών εκδηλώσεων, εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός της ημέρας από τον Δήμαρχο Γορτυνίας, κο Στάθη Κούλη. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τον Εθνικό Ύμνο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Πύργου του Στρατηγού Πλαπούτα ρίψη πυροτεχνημάτων.

Την ημέρα αυτή του 1821, και αφού συγκεντρώθηκαν στο Αγιονέρι, στη θέση «Αλώνι Καλλιντέρη»  περί τους 860 Έλληνες οπλοφόρους από κάθε γειτονικό χωριό,  οι αδελφοί Πλαπούτα, με λόγο πύρινο, κήρυξαν την έναρξη της Γορτυνιακής Επανάστασης υψώνοντας ένα από τα πρώτα λάβαρα: «Αδελφοί, όσα βλέπετε ανέλπιστα, μη θαρρείτε ότι είναι τρελλά και ανόητα πράγματα. Αυτά οπού βλέπετε έξαφνα, πληροφορηθήτε με ολην την αλήθειαν, ότι τα γράφουν τα βιβλία μας, και αν δεν πιστεύετε τους λόγους μας, ρωτάτε και τους ιερείς οπού τα γνωρίζουν, να σας τα ειπούν. Οι δε εκεί παρόντες επτά ιερείς εβεβαίωσαντα παρά των Πλαπουταίων λεχθέντα, προσθέτοντες ότι εγνώριζον μεν και αυτά, και άλλα περισσότερα, αλλ’ ότι δεν ήτον δυνατόν να φανερώσωσιν εις άλλην προτητέραν εποχήν όσα τοις παρίστανον τα εξ ουρανού πίπτοντα φυλλάδια, καθότι τότε εδύναντο να λάβωσι μέτρα οι Οθωμανοί, και να θανατώσωσι τους αδελφούς Χριστιανούς εις τόσα άλλα μέρη. Προσέθετον δε να λέγωσι τόσον οι ιερείς, καθώς και οι Πλαπούται, και άλλοι εξ αυτών φρόνιμοι, ότι εντός λίγων ημερών η θάλασσα θα γεμίσει από καράβια εις βοήθειαν των Ελλήνων, και η ξηρά από Ευρωπαϊκά στρατεύματα με θησαυρούς χρημάτων να πλήρώνουν δια τα αναγκαιούντα δια τους Έλληνας, και ότι πολλά σύντομα θέλουν φθάσει και αι δια την Κωνσταντινούπολιν ειδήσεις, καθότι εκεί υπάρχει όλη η δύναμις, ότι θα κυριευθή από τους Έλληνας, και ότι θα συλληφθή και ο Σουλτάνος παρά των Ελλήνων ζωντανός, ή θα θανατωθή».

Η κήρυξη της Επανάστασης στην Ηραία αποτελεί ως γεγονός ένα ακόμη κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους Γορτύνιους, προσδίδοντας τιμή και περηφάνια, καθώς συνέβαλε καταλυτικά στην εδραίωση της Επανάστασης του 1821.