Γ. Παπαηλιού: Η  στελέχωση των Κέντρων Υγείας της Αρκαδίας είναι ελλιπέστατη

Στο πλαίσιο της περιφερειακής διαδικτυακής  εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Πελοποννήσου για το νέο ΕΣΥ, ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Παπαηλιού παρενέβη, αναφέροντας, μεταξύ των άλλων τα εξής :

Η πολιτική (δημόσιας) υγείας συνιστά έναν από τους πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για το νέο ΕΣΥ εντάσσονται στο πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης.

Η  διοικητική αναδιάρθρωση με την αλλαγή της χωροθεσίας των ΥΠΕ, εν προκειμένω της 6 ης που καλύπτει χωρικά τέσσερεις διοικητικές Περιφέρειες,   αποτελεί  προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση, την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΥ.

Η στελέχωση του νέου ΕΣΥ είναι ο πυρήνας του σχεδιασμού του. Οι μόνιμες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών, η  θεσμική διασφάλιση και η οικονομική   αναβάθμισή τους αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Τα Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου  που καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, των Κέντρων Υγείας της Αρκαδίας συμπεριλαμβανομένων, έχουν αφεθεί στην τύχη τους από την κυβέρνηση της ΝΔ. Η  στελέχωσή τους είναι ελλιπέστατη.

Η προβληματική λειτουργία των δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα  Κέντρων Υγείας, επιτείνεται και από τη δυσχέρεια ή αδυναμία να μεταφέρονται ασθενείς στα περιφερειακά νοσοκομεία ή σε νοσοκομεία της Αττικής,  αφού υπάρχουν ελάχιστα  ασθενοφόρα που «χαλάνε» «κάθε τρεις και λίγο» και κυρίως δεν υπάρχουν οδηγοί, με συνέπεια οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να διακατέχονται από αίσθημα ανασφάλειας και εγκατάλειψης.

Είναι αναγκαία, η συνέργεια του ΕΚΑΒ με τα Κέντρα Υγείας και τους Δήμους, μέσω της ίδρυσης σταθμών του ΕΚΑΒ στις ορεινές, δυσπρόσιτες  και απομακρυσμένες περιοχές της Αρκαδίας σε θέσεις που θα επιλεγούν και που θα διευκολύνουν τη μεταφορά ασθενών από αυτές τις περιοχές προς το Παναρκαδικό Νοσοκομείο.