Δήμος Γορτυνίας: Ειδοποίηση για κλάδευση δέντρων που εξέχουν από οικόπεδα και κτήματα

Ο Δήμος Γορτυνίας λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα,
3. Το άρθρο 7 της υπ. αρ. 1/2008 Αγρονομικής Διάταξης,
Ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα  και κτήματα κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λ.π., τα οποία εμποδίζουν την
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα,
ασθενοφόρα, λεωφορεία).
Ο Δήμος Γορτυνίας δύναται, χωρίς άλλη προειδοποίηση, να προβεί σε κοπή κλαδιών που
δημιουργούν πρόβλημα, χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο.
Παρακαλούμε τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, όπως εποπτεύσουν τις
Κοινότητές τους και ενημερώσουν τον Δήμο Γορτυνίας σε όποια περίπτωση κρίνεται απαραίτητο.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΣΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΖΑΣ