Δασικοί χάρτες Αρκαδίας: Προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για έξι (6) μήνες από την λήξη της , ήτοι μέχρι την 15η Νοεμβρίου έ.έ. ημέρα Δευτέρα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα: