Δείτε live τη μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Σήμερα στις 17:30, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα προβληθεί ζωντανά μέσα από τη Facebook page του Δήμου με τίτλο «Δήμος Γορτυνίας / Municipality of Gortynia».

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://fb.me/e/1u0dVsh4P και παρακολουθήστε την τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ.live στο κινητό ή τον υπολογιστή σας

https://www.facebook.com/105665824718377/videos/466687778093388

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 62.600,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19.
 2. Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Γορτυνίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πράξη: « ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ”».
 4. Αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα του γάλακτος που δεν χορηγήθηκε εντός του έτους 2020 στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Γορτυνίας.
 5. Αίτημα Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ» για χρήση αίθουσας δημοτικού καταστήματος.
 6. Αίτημα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τουμπιτσίου& Φίλων «Άγιος Αθανάσιος» για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 7. Αίτημα της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων για έγκριση ενεργειών στην Τοπική Κοινότητα Παλούμπα.
 8. Αίτημα ομάδας εθελοντών Μαρκιωτών για την έγκριση εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Μάρκου.
 9. Αίτημα ιδιοκτητών αγροτεμαχίων στη θέση «Πέτα» της Τοπικής Κοινότητας Ριζοσπηλίας δια του Τοπικού Προέδρου, κου Θεόδωρου Παναγόπουλου.
 10. Εισήγηση Ε.Π.Ζ. για την έγκριση Κανονιστικής Απόφασης Δήμου Γορτυνίας για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων.
 11. Εισήγηση Ε.Π.Ζ. για το αίτημα του κου Γεώργιου Αποστολόπουλου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στην Τοπική Κοινότητα Ελληνικού.
 12. Εισήγηση Ε.Π.Ζ. για το αίτημα του κου Σωκράτη Λεβέντη για χορήγηση άδειας επαγγελματικής εκμετάλλευσης τουριστικού τρένου στην Τοπική Κοινότητα Βυτίνας.
 13. Εισήγηση Ε.Π.Ζ. για το αίτημα του κου Πολυχρόνη Κουγιούφα για χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση ανεμοθραυστών έμπροσθεν του καταστήματος του στην Τοπική Κοινότητα Ζάτουνας.
 14. Έγκριση πρώτης (1ης) Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 15. Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την λογιστική τακτοποίηση «Συμψηφισμός εσόδου και εξόδου από λογαριασμούς ΔΕΗ 2020» και την κάλυψη δαπανών «Υπηρεσία Συμβούλου για την υποβολή 9 αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.
 16. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)», προϋπολογισμού 2.003,00 €.
 17. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Δαπάνες φιλοξενίας (διαμονή-διατροφή) των συντελεστών της εκπομπής “MyGreece”», προϋπολογισμού 2.000,00 €.
 18. Έγκριση πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αναλύσεις Βιολογικού Καθαρισμού», προϋπολογισμού 11755,20€.
 19. Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 91.763,57€.
 20. Έγκριση πρώτης (1ης) Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) – Στοχοθεσία του Δήμου Γορτυνίας, έτους 2021 στο νέο σύστημα στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων.