Δείτε live τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Μόλις ξεκίνησε η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας, η οποία μεταδίδεται ζωντανά από τη σελίδα του Δήμο στο facebook σελίδα:

https://www.facebook.com/105665824718377/videos/1007340456501968

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Αποδοχή ποσού 197.995,66€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Γορτυνίας ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι’ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia 12-14 Νοεμβρίου 2021” .
 3. Διοργάνωση – φιλοξενία του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
 4. Αίτημα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνης.
 5. Αίτημα του κου Τριαντάφυλλου Ντόσκα, δημότη Τοπικής Κοινότητας Νυμφασίας για επέκταση του δικτύου υδροδότησης.

6.Έγκριση πεντηκοστής δεύτερης (52ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Βυτίνας», προϋπολογισμού 37.200,00€.

 1. Έγκριση πεντηκοστής τρίτης (53ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Παλούμπα», προϋπολογισμού 20.081,30€.

8.Έγκριση πεντηκοστής τέταρτης (54ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ.Βαλτεσινίκου, Τ.Κ.Μυγδαλιάς & Τ.Κ.Πρασίνου», προϋπολογισμού 29.079,00€.

 1. Έγκριση πεντηκοστής πέμπτης (55ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Δημητσάνας», προϋπολογισμού 26.359,37€.
 2. Έγκριση πεντηκοστής έκτης (56ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ.Λαγκαδίων & Τ.Κ.Λευκοχωρίου», προϋπολογισμού 19.233,00€.

11.Έγκριση πεντηκοστής έβδομης (57ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Στεμνίτσας & Τ.Κ.Ελληνικού», προϋπολογισμού 19.922,00€.

 1. Έγκριση πεντηκοστής όγδοης (58ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Τ.Κ.Τροπαίων & Τ.Κ.Ραχών», προϋπολογισμού 14.510,87€.
 2. Έγκριση πεντηκοστής ένατης (59ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση – βελτίωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ.Τριποταμιάς & Τ.Κ.Σταυροδρομίου», προϋπολογισμού 16.600,00€.
 3. Έγκριση εξηκοστής (60ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικής οδοποιίας που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Γορτυνίας.», προϋπολογισμού 160.000,00€.
 4. Έγκριση εξηκοστής πρώτης (61ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 5.000,00€.
 5. Έγκριση εξηκοστής δεύτερης (62ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Παροχή Υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση μελετών για το κέντρο κοινότητας στον οικισμό Τροπαίων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 3.100,00€.
 6. Έγκριση εξηκοστής τρίτης (63ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Επισκευή δημοτικών κτιρίων (Παύλιας-Λιβαδακίου-Αετορράχης)», προϋπολογισμού 6.200,00€.
 7. Έγκριση εξηκοστής τέταρτης (64ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση αντλιοστασίων – Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Τροπαίων (2021)», προϋπολογισμού 10.000,00€.
 8. Έγκριση εξηκοστής πέμπτης (65ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση αντλιοστασίων – Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Κλείτορος (2021)», προϋπολογισμού 5.000,00€.
 9. Έγκριση εξηκοστής έκτης (66ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προστασία του θεάτρου Δημητσάνας από ενδεχόμενη κατολίσθηση», προϋπολογισμού 4.000,00€.
 10. Έγκριση εξηκοστής έβδομης (67ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (2021)», προϋπολογισμού 3.000,00€.
 11. Έγκριση εξηκοστής όγδοης (68ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού – ελέγχου και τηλεμετρίας αντλιοστασίου ύδρευσης Πευκακίων Τ.Κ Βυτίνας», προϋπολογισμού 2.232,00€.