Δείτε live τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Δείτε live την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/105665824718377/videos/250551723377859/

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Αποδοχή ποσού 3.600,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ Δήμου Γορτυνίας.
  2. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι επενδυτικού έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γορτυνίας».
  3. Αγωγή κ. Βασιλικής Μπαζιάκου του Κωνσταντίνου.
  4. Έγκριση εκσκαφών του Ο.Τ.Ε., σε διαδρομές τηλεφωνικών δικτύων σε δημοτικούς χώρους για το 2021, για την ικανοποίηση έκτακτων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
  5. Αίτημα της κ. Μαρίας Ματθαιοπούλου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καμενίτσας για έγκριση εργασιών.
  6. Αίτημα του Πολιτιστικού Κέντρου Βαλτεσινίκου για έγκριση εργασιών.
  7. Αίτημα του Γεωργίου Καρβούνη του Ιωάννη για έγκριση εργασιών.