Δείτε live τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Γορτυνίας – Ψηφίζεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ξεκίνησε η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Γορτυνίας. Δείτε παρακάτω τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.facebook.com/105665824718377/videos/2780501928913833

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Αποδοχή ποσού 3.600,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.
  2. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi, hotspots) σε διάφορες περιοχές με διασπορά στο Δήμο Γορτυνίας.
  3. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Πυρραίων «ο Άγιος Γεώργιος».
  4. Αίτημα μαθητών της Γ’ τάξεως Γενικού Λυκείου Τροπαίων.
  5. Υλοτομήσεις Δέντρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
  6. Έγκριση ογδοηκοστής δεύτερης (82ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές και Αποδοχές προσωπικού».
  7. Έγκριση ογδοηκοστής τρίτης (83ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».
  8. Έγκριση ογδοηκοστής τέταρτης (84ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στην Τ.Κ.Τροπαίων».
  9. Έγκριση ογδοηκοστής πέμπτης (85ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες».
  10. Έγκριση παραγραφών υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Γορτυνίας.

11.Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2022.