Διάνοιξη των τάφρων από Καρκαλού έως Ράδου (photo)

Συνεργείο του Δήμου Γορτυνίας με μηχανήματα έργου, πραγματοποίησε καθαρισμό και διάνοιξη των τάφρων στο οδικό δίκτυο από τον οικισμό της Καρκαλούς έως το χωριό Ράδου.

Την πορεία των εργασιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, συντόνισε και επέβλεψε ο Προέδρος της Τοπικής Κοινότητας Ράδου, κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος.

Κατά την επίσκεψή του στου Ράδου προκειμένου να επιθεωρήσει το τελικό αποτέλεσμα, ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Στάθης Κούλης, δήλωσε:

«Ο Δήμος καταλαμβάνει μια τεράστια γεωγραφική έκταση. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για φροντίδα και καθαρισμό του οδικού δικτύου είναι διαχρονικά μεγάλη. Στόχος μας είναι μέσα από καθημερινές παρεμβάσεις κι αξιοποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε,να φροντίζουμε, να βελτιώνουμε και να συντηρούμε τις υπάρχουσες υποδομές,συμβάλλοντας έτσι και στη διευκόλυνση της ζωής των κατοίκων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.»

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ