Διαμαρτυρία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κοντοβάζαινας για το κλείσιμο του Γυμνασίου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Κοντοβάζαινας αντέδρασε άμεσα στην κατάργηση του Ημερήσιου Γυμνασίου, το οποίο εξυπηρετούσε επί δεκαετίες τους μαθητές εννέα πολύ ορεινών κοινοτήτων. 

Με έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, που υπογράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Γούβη, τονίζεται ότι οι αρμόδιοι όφειλαν να λάβουν υπόψιν τους το γεγονός ότι η λειτουργία του Γυμνασίου σε μια κατ΄εξοχήν δυσπρόσιτη περιοχή της ορεινής Αρκαδίας εξυπηρετούσε τους μαθητές και τους γονείς από πολλές απόψεις, αφού παρείχε όχι μόνο εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αλλά επιδρούσε ευνοϊκά στην εν γένει κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. 

Επισημαίνεται δε ότι οι αρμόδιοι δεν έπρεπε να εστιάσουν μόνο σε ψυχρά νούμερα και αριθμούς, αλλά και να λάβουν υπόψιν και σειρά άλλων παραμέτρων, όπως: 

  1. Η πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των μαθητών που καθημερινά θα αναγκαστούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις άνω των 40 χιλιομέτρων για μετάβαση στο πλησιέστερο Γυμνάσιο. 
  2. Θα αναγκάσει πολλούς νέους ανθρώπους που μέχρι τώρα δίνουν σκληρό αγώνα να παραμείνουν στον τόπο τους να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στα αστικά κέντρα, αφού πλέον θα διαπιστώνουν καθημερινά ότι δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά τους. 
  3. Θα οδηγήσει, ως συνέπεια των ανωτέρων, στο τελικό μαρασμό και ερήμωση των χωριών, αφού κανένας νέος άνθρωπος δεν θα θελήσει να παραμείνει και δραστηριοποιηθεί στην περιοχή. 

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το Γυμνάσιο ήταν πλήρως εξοπισμένο με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σωστά επανδρωμένο με όλες τις ειδικότητες των καθηγητών. Έτσι οι μαθητές απολάμβαναν μια σωστή εκπαίδευση από όλες τις απόψεις. 

Για όλους αυτούς τους λόγους καλούν το Υπουργείο να αναθεωρήσει την βεβιασμένη και αψυχολόγητη απόφαση προς το συμφέρον των μαθητών και κατοίκων της περιοχής.  

Κλείνοντας την επιστολή τους σημειώνουν χαρακτηριστικά «Η λειτουργία ενός σχολείου σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, όπως τα χωριά της ιστορικής Κοντοβάζαινας δεν είναι μόνο θέμα ψυχρών αριθμών. Πίσω από τους αριθμούς είναι οι μαθητές και γονείς τους για τους οποίους είναι σημαντικό να ενδιαφέρεται η Πολιτεία».