Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Γόρτυνος για το κλείσιμο του Γυμνασίου Κοντοβαζαίνης

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἐκφράζω τόν πόνο μου καί τήν διαμαρτυρία μου γιά τήν πληροφορία, πού χθές μόλις ἄκουσα, ὅτι πρόκειται νά μᾶς κλείσουν τό Γυμνάσιο στήν ἀγαπημένη μας πόλη Κοντοβάζαινα. Ὁμολογῶ μέ πολύ εἰλικρίνεια ὅτι ὡς Ἐπίσκοπος πού περιόδευα τά σχολεῖα, τό Γυμνάσιο αὐτό τό ἀγαποῦσα ἰδιαίτερα διά τήν καλήν ποιότητα τῶν καθηγητῶν του καί τῶν γυμνασιοπαίδων του. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν χαρά πού μοῦ ἔδιδαν ὄχι μόνον οἱ γυμνασιόπαιδες τῆς Κοντοβάζαινας, ἀλλά καί τοῦ δημοτικοῦ σχολείου της, ἀκόμη καί τῶν παιδιῶν τοῦ νηπιαγωγείου τους. Ἰδιαίτερα ἐνθυμοῦμαι μέ πολύ χαρά καί συγκίνηση τό ὅτι φάγαμε ὅλοι μαζί μέ τούς καθηγητάς καί δασκάλους τῶν παιδιῶν ἕνα μεσημέρι  καί αὐτό μᾶς ἕνωσε ἀκόμη περισσότερο.

Μέ πολλή δυσκολία πολλοί γυμνασιόπαιδες ἔρχονταν ἀπό μακριά γιά νά φοιτήσουν στό Γυμνάσιο αὐτό καί τώρα, ἄν τό Γυμνάσιο αὐτό κλείσει, δέν θά εἶναι δυνατόν νά πηγαίνουν σέ μακρύτερο Γυμνάσιο γιά τήν σπουδή τους. Συγχαίρω ἀπό καρδίας τόν κ. Δήμαρχο καί τούς ἱερεῖς τῆς Κοντοβάζαινας, μέ πρωτοστατοῦντα τόν ἀγαπητόν καί σεβαστόν π. Χρῆστο, τοῦ ὁποίου εὐχόμεθα πλήρη τήν ὑγεία του, γιά τό κακό πού θέλουν νά κάνουν στήν ποίμνη τους. Ὁμοίως μέ συγκινεῖ καί τό ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν πολλῶν ἐξεχόντων ἀνθρώπων τῆς ἐπαρχίας μας, οἱ ὁποῖοι ἑνώνουν κι αὐτοί τήν φωνή τους μαζί μας.

Ἄς ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μέ δύναμη, ἀγαπητοί μου Κονταβαζαινῖτες, νά μήν κάνουν τέτοιο κακό στό ἀγαπημένο μας παιδί, πού λέγεται Κοντοβάζαινα.

Μέ πολλή τιμή καί ἀγάπη

Ὁ ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας Ἰερεμίας

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως