Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δ.Σ. Γορτυνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γορτυνίας συνεδριάζει “Δια Περιφοράς” τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Δ.Σ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-09112020