Διευκρινίσεις για την επιβολή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος σε συσκευασίες μιας χρήσης

Με σχετική του εγκύκλιο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4736/2020.

Οι διευκρινίσεις, ειδικότερα, αφορούν στην εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022 της επιβολής εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος σε ορισμένες συσκευασίες που διατίθενται προς άμεση κατανάλωση, με σκοπό την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ώστε να αναστραφεί η αυξητική τάση στην κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

Αναλυτικά την εγκύκλιο μπορείτε να την δείτε εδώ:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΕΙΣΦΟΡΑ_2021_29_12_f.pdf