Δωρεάν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για επιχειρήσεις

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προσκαλεί τον επιχειρηματικό κόσμο και τα στελέχη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι δημιουργούν ευκαιρίες και αναλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν το δικό τους κόσμο και των άλλων να συμμετέχουν δωρεάν σε επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνει.

Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση αναφέρει:

“Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (iec.uop.gr) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχεδιάζει μία σειρά εκπαιδευτικών και ενημερωτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην υποστήριξη των επιχειρηματιών και των στελεχών τους και γενικότερα στην επανεκκίνηση της οικονομίας στην Περιφέρειά μας μετά τις συνεχείς κρίσεις που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια.

Σας προσκαλούμε λοιπόν στο ταξίδι της μάθησης και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μέσα από ένα κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων στις οποίες θα αναλύονται θέματα στρατηγικής διοίκησης και σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, επιχειρησιακών διαδικασιών που αφορούν στους τομείς διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ, παραγωγής, διαχείρισης ποιότητας, εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης γνώσης και πληροφορίας, και εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών στην αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα τους επόμενους τρείς μήνες, με εισηγητές που θα προέρχονται από ένα δίκτυο επιτυχημένων στελεχών επιχειρήσεων, Καθηγητών και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και  συμβούλων επιχειρήσεων.

Όραμά μας αποτελεί η ενδυνάμωση των επιχειρηματιών και των στελεχών τους μέσω της γνώσης που θα τους παρασχεθεί ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων τους και επιπλέον να καταστούν το παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Επίσης, φιλοδοξούμε η επικοινωνία αυτή μεταξύ επιμορφωτών και συμμετεχόντων σε αυτό τον κύκλο επιμόρφωσης να οδηγήσει στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο  στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να συμμετέχετε συμπληρώνοντας την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  https://forms.gle/EqkWVvda7EfnyHop8 ώστε το επιμορφωτικό πρόγραμμα να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Μπορείτε να υποβάλετε την Αίτησή σας μέχρι και την 4/4/2021.”

ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ