Δ.Σ. Γορτυνίας: Να ανακληθεί η απόφαση για την κατάργηση του Γυμνασίου Κοντοβαζαίνης

Στη συζήτηση του Δ.Σ. Γορτυνίας της Τετάρτη 22.06 μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της κατάργησης του Γυμνασίου Κοντοβαζαίνης. Το σχολείο πρόκειται να καταργηθεί από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 με την την υπ’  Αριθμ. 67984/Δ2/ 14.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2538.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστ. Κούλης στη σχετική εισήγησή του σημείωσε ότι το πρόβλημα είχε γίνει ήδη γνωστό από το περασμένο Οκτώβριο, όταν η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εισηγήθηκε την κατάργηση του σχολείου, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών, αλλά και την έλλειψη ανάκαμψης του μαθητικού δυναμικού. Για την επόμενη χρονιά προβλέπονταν 7 ή 8 μαθητές. Το θέμα είχε έρθει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν συναινεί στην πρόταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς θα προκαλούσε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση και ταλαιπωρία στους μαθητές.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει κάνει εκ νέου επαφές, όμως έκρινε απαραίτητο να υπάρξει μια νέα απόφαση του Δ.Σ. για μια νέα δυναμική παρέμβαση προς όλους τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες, προκειμένου να βοηθήσουν να ανακληθεί η απόφαση.

Για το θέμα τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι αρχηγοί των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της απόφασης. Μεταξύ άλλων προτάθηκε στη σχετική απόφαση να γίνει επίκληση των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν λόγω του κορωνοϊού, καθώς και ο Δήμαρχος να γίνει πιο διεκδικητικός, ασκώντας πιέσεις στους κυβερνητικούς παράγοντες που γνωρίζει προσωπικά.

Η πρόταση του Δημάρχου για μια δυναμική παρέμβαση που στόχο θα έχει την ανάκληση της σχετικής απόφασης για την κατάργηση του Γυμνασίου και την παράταση λειτουργίας τουλάχιστον για ένα χρόνο, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του Γυμνασίου εξέδωσε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Κοντοβαζαίνης.