Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Γορτυνίας & αρχαιρεσίες την Κυριακή στη Βυτίνα

dimos gortynias

Ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δ.Σ. Γορτυνίας και  αρχαιρεσίες την Κυριακή στη Βυτίνα

Tην Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας, στην αίθουσα του Πανταζοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Βυτίνας, για τη λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας.
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γορτυνίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ