Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου και Λυκείου Τροπαίων

Στα πλαίσια του έργου ενεργειακής αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Τροπαίων Δήμου Γορτυνίας θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

  1. Τοποθέτηση μόνωσης στην κορυφή
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων
  3. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών
  4. Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

Αναλυτικά η τεχνική μελέτη, η διακήρυξη και η οικονομική προσφορά:

  1. ΜΕΛΕΤΗ_SIGNED
  2. 10_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_SIGNED
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_signed
  4. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___251121
  5. espd-request-v2
  6. 242_2021_AOE_signed

ΕΚ ΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ