Ενεργοποιείται Μητρών Εθελοντών της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. για περιπολίες

Η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. σε συνεργασία με την EXPLORE MAINALO ενεργοποιούν το Μητρώο Εθελοντών της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοι.Σ.Επ. και καλούν εθελοντές. Δείτε την σχετική ανακοίνωση: