Ενημέρωση Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την ανανέωση αδειών

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη του – ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι για όσους συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη τριετία και έληξε η ισχύς της αδείας που σας χορηγήθηκε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 31/12/2021, σύμφωνα με το Ν. 1569/1985,το Ν. 4583/2019 και το Π.Δ. 190/2006 πρέπει να προχωρήσετε σε ανανέωσή της μέχρι τις 31/03/2022.

Επιπλέον όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων ασφαλιστικής εκπαίδευσης.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο του επιμελητηρίου.

Επισημαίνεται ότι, όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της αδείας τους και στην προσκόμιση των σεμιναρίων  μέχρι  31/03/2022 θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.         

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις στα γραφεία και τα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 2710 227141-2 (εσωτ.209) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8-2).

Συνημμένα: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦ.ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΜΕΣΙΤΩΝ