Εντατικοί καθαρισμοί ρεμάτων στα πυρόπληκτα της Αρκαδίας (ph)

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι καθαρισμοί ποταμών και υδατορεμάτων καθώς και τάφρων, πρανών και τεχνικών έργων (οχετοί και σωληνωτά) του οδικού δικτύου σε πυρόπληκτες περιοχές της Αρκαδίας.

Οι δράσεις υλοποιούνται τόσο μέσω εργολαβιών, όσο και μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση των βλαβών στις πληγείσες από τις δασικές πυρκαγιές περιοχές.