Εξι προσλήψεις στην καθαριότητα σχολείων του Δήμου Γορτυνίας

O Δήμος Γορτυνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 6 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Γορτυνίας.

Ανακοίνωση Πρόσληψης 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-II-1

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ