Επιμελητήριο Αρκαδίας: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση “ANUGA 2021”

Μετά από μια μακρά περίοδο παύσης της εκθεσιακής δραστηριότητας παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να συμμετάσχει στην ANUGA, μια από τις μεγαλύτερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών, που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας (09-13 Οκτωβρίου 2021). Σκοπός της Περιφέρειας, με την παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Έτσι, στο πλαίσιο αξιολόγησης αυτής της πρόθεσης συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου – εξαιτίας των ειδικών συνθηκών της Πανδημίας – στην ANUGA 2021, παρακαλούμε τα Επιμελητήρια, τα οποία εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους, να δηλώσουν αν υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και τον αριθμό τους, αποστέλλοντας απάντηση στο Ε-mail: tourismos@arcadia.gr , έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος (70%) του συνολικού κόστους συμμετοχής για την καλύτερη δυνατή οργάνωσή της (ενοικίαση, λειτουργικές δαπάνες, κατασκευή και σχεδίαση του ομαδικού περιπτέρου κ.λπ.). Το υπόλοιπο αυτής (30%), το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων, θα επιβαρύνει τους εκθέτες. Επιπλέον, το κόστος του αναβαθμισμένου πακέτου καταχώρησης καταλόγου (Marketing Package: 1.230,00 € πλέον Φ.Π.Α.), το οποίο είναι υποχρεωτικό, θα βαρύνει εξολοκλήρου τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 2713 610171 (κα. Καράμπελα)