Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως στον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Βυζικίου Γορτυνίας

                                                               Ἐν    Μεγαλοπόλει   τῇ  29η   Ἰανουαρίου   2021

Πρός

Τά ἀξιότιμον Πρόεδρον καί τά λοιπά μέλη

τουἘξωραϊστικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου

Βυζικίου Γορτυνίας

Ἀξιότιμοι Κύριοι,

 

Σᾶς ἐκφράζουμε ἐκ βάθους καρδίας τάς θερμάς μας εὐχαριστίας διά τήν  προσφορά Σας σέ ὑλικά ἁγαθά, ἀναγκαῖα γιά τά συσσίτια καί τό ἔργο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου  Ταμείου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Εἶναι γεγονός ὅτι μόνοι μας δέν δυνάμεθα νά ἀνταποκριθοῦμε στίς πολλές ἀνάγκες τῆς τεράστιας σέ ἔκταση Μητρόπολής μας, γι’αὐτό καί ἡ βοήθειά σας εἶναι πολύτιμη, ἄν σκεπτοῦμε μάλιστα ὅτι ἐπί ἑπτά συναπτά ἔτη προσφέρετε ἀπό τό ὑστέρημά σας, ἀλλά ταυτόχρονα ἀπό τό περίσσευμα τῆς καλής σας καρδίας. Συγκινούμαστε πού καί ἐφέτος, παρά τίς δυσκολίες τῶν ἡμερῶν, δέν ξεχάσατε τό ἱερό ἔργο τῆς προσφορᾶς στόν πλησίον σας.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσουμε θερμῶς καί σᾶς εὐχόμαστε ὁ Θεός νά Σᾶς χαρίζει πλούσια τήν εὐλογία Του, σέ Ἐσᾶς καί στίς καλές σας οἰκογένειες.

 

Μέ πολλή ἐκτίμηση

Καί πολλάς εὐχάς,

 

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  

+  Ο   ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ   Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Α  Σ