Η Δημητσάνα ετοιμάζεται για την επέτειο των 200 χρόνων!

Το Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας στα πλαίσια του προγράμματός
του «Δημητσάνα 1821-2021 – Άνθρωποι και Ιστορία» με θέμα τον εορτασμό των
200 ετών από το 1821 προσκαλεί πρόσωπα και φορείς που θέλουν να συμπράξουν
και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό να υποβάλουν εργασίες, που θα μιλάνε για τους
ανθρώπους και την ιστορία της Δημητσάνας και της Γορτυνίας.
Οι εργασίες αυτές απευθύνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
A. Αφίσα για τη Δημητσάνα:
Ιδιαίτερα φιλοτεχνημένη αφίσα, που θα αποτυπώνει τη συμπύκνωση της μνήμης
γύρω από το Πρόγραμμα «Δημητσάνα 1821-2021 – Άνθρωποι και Ιστορία». Στην
περίπτωση που προκύψουν πολλές προτάσεις, το υλικό αυτό θα εκτεθεί με την
υπογραφή του κάθε δημιουργού σε αίθουσα του Διασυνεδριακού Πολιτιστικού
Κέντρου Δημητσάνας για περίοδο 4 μηνών. Έτσι ενώ συνηθίζεται οι εκθέσεις να
είναι «κειμήλια» του παρελθόντος, η έκθεση αυτή θα αποτυπώνει τη δημιουργία
ανθρώπων του παρόντος.
Φυσικά, η αφίσα ή οι αφίσες που θα επιλεγούν θα στολίσουν την πόλη σε όλη τη
διάρκεια του 2021. Στους δημιουργούς τους θα δοθεί αναμνηστικός έπαινος. Μία
αφίσα, που θα θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα το νόημα και το μήνυμα του
Προγράμματος «Δημητσάνα 1821-2021 – Άνθρωποι και Ιστορία», θα βραβευθεί με
το ποσό συμβολικό ποσό των 500 ευρώ. Η τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων είναι η 31 Ιανουαρίου 2021
B. Οπτικοακουστικό υλικό για τη Γορτυνία:
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τεκμήρια, φωτογραφίες ή και βίντεο, συνοδευόμενα
από σχετικό κείμενο (μέχρι 2000 λέξεων), που αναφέρονται στην ακόλουθη
θεματολογία:
1. Ιστορίες και περιστατικά από την προσωπική ζωή των Αγωνιστών, πολιτικών,
λογοτεχνών, καλλιτεχνών, κ.ά. προσωπικοτήτων της Γορτυνίας, που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το 1821.
2. Άρθρα παλαιών εφημερίδων και περιοδικών, επιστολών, επικήδειων ή
οποιουδήποτε άλλου τεκμηρίου που σχετίζεται με μάχες του 1821 και με
ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γορτυνία.
3. Άγνωστα ή σπάνια δημοτικά τραγούδια ή ποιήματα σχετικά με το 1821 κ.ά.
4. Αφίσες και χαρακτικά, με θέμα τις προσωπικότητες και τις μάχες του 1821.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα εκδοθούν σε επετειακό λεύκωμα, το οποίο θα
προσφερθεί δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και σε επιλεγμένους
κρατικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς σε όλη την Ελλάδα.
Η τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων είναι η 28 Φεβρουαρίου 2021.

Οδηγίες για την Υποβολή:
Όλες οι εργασίες και προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν το logo του
προγράμματος «Δημητσάνα 1821-2021 – Άνθρωποι και Ιστορία» (μπορεί να
λαμβάνεται από τη σελίδα Δημητσάνα 1821-2021 στο Facebook).
Τα κείμενα μπορούν να έχουν έκταση μέχρι 2.000 λέξεις και να περιλαμβάνουν
παραπομπές και βιβλιογραφία για τα επιστημονικά άρθρα.
Οι υποβολές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Διασυνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας info @ spkd.gr, με κοινοποίηση
στο kostas _ lambrou @ yahoo.gr, σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος «Δημητσάνα
1821-2021» και το Θέμα της Εργασίας.
Στο σώμα του μηνύματος θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω:
 Τίτλος της Εργασίας
 Όνομα και επίθετο
 Τηλέφωνο επικοινωνίας
 Φορέας-Εταιρεία (αν υπάρχει)
 Σύντομο βιογραφικό έως 10 γραμμές
 Επιγραμματική περιγραφή της εργασίας έως 5 γραμμές
Η εργασία θα πρέπει να επισυνάπτεται σε μορφή PDF ή DOC για τα κείμενα, JPG,
TIFF, PNG ή BMP για τις εικόνες και MP4 για τα videos.
Η αποδοχή ή μη των εργασιών θα γίνεται μετά από αξιολόγηση από ειδική για αυτό
το σκοπό Επιτροπή και θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες από το ΔΣ του
Διασυνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας. Οι εργασίες που είναι αντιγραφή άλλων δεν θα γίνονται δεκτές. Εργασίες που είναι προσβλητικές ή υβριστικές δεν θα γίνονται δεκτές.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διασυνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας
Αγίου Κωνσταντίνου 57
104 37 Αθήνα
Tηλ: 6972446890
E-mail: [email protected]