Η πορεία των έργων της “Αρκαδία 2020” ΤΑΠ ΤοΚ

Η πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΠ ΤοΚ εξετάστηκε σε σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και του Δ.Σ. της “Αρκαδία 2020” ΤΑΠ ΤοΚ.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απορρόφηση των πόρων στο τέλος του 2023.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας