Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Π.Ε. Αρκαδίας

 

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα συγκροτήθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα οι επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων στις 5 Π.Ε.

Η σύνθεση της επιτροπής για την Π.Ε. Αρκαδίας έχει ως εξής:
1) Σκουρέλο Γεώργιο, κλάδου ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό Β΄, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με νόμιμη αναπληρώτρια την Κακίση Ιωάννα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό Β΄.
2) Βασιλική Τζαβέλλα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Γραμματέας με αναπληρώτρια την Σιαφάκα Βασιλική κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ υπάλληλο της ιδίας υπηρεσίας.
3) Βέργαδο Νικόλαο, Επικουρικό ιατρό Ορθοπεδικής στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”, με αναπληρωματικό μέλος τον Μπρούσαλη Θεόδωρο, ιατρό, Επιμελητή Α΄ Παθολογίας στο ίδιο νοσοκομείο.
4) Πλαντζά Αθανάσιο, Αντ/χο Π.Υ Τρίπολης με αναπληρωτές τον Ζαραβίνο Απόστολο πυραγό και τον Αγγελόπουλο Χρήστο Ανθ/γο της Π.Υ Τρίπολης.
5) Κατραλή Βασίλειο, Α/Α΄ Διοικητή Α.Τ. Τρίπολης, με αναπληρωτή τον Υ/Β΄ Κοκκώνη Γεώργιο Α.Τ. Τρίπολης.

Κατά περίπτωση ορίζεται για την περιοχή δικαιοδοσίας Παραλίου Άστρους ο Σκαρπέλος Λάμπρο, Σημαιοφόρος Λιμεναρχείου Παραλίου Άστρους με αναπληρωτή τον Δράτσα Στέργιο, Σημαιοφόρος του ιδίου Λιμεναρχείου και για την περιοχή δικαιοδοσίας Λεωνιδίου ο Γολεγός Δημήτριος, Σημαιοφόρος Λιμεναρχείου Λεωνιδίου με αναπληρωτή τον Κρεμμυδά Αντώνιο Ανθυπασπιστή του ιδίου Λιμεναρχείου.