Κατάθεση αντιρρήσεων στην Ρ.Α.Ε. για τις υποβληθείσες αδειοδοτήσεις σταθμών εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο Δήμο Γορτυνίας

O Δήμος Γορτυνίας με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε τις αντιρρήσεις του στη ΡΑΕ για τις υποβληθείσες αδειοδοτήσεις σταθμών εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο Δήμο Γορτυνίας,  καθώς επίσης και τις αποφάσεις – ψηφίσματα
Κοινοτικών Συμβουλίων και Τοπικών Φορέων, αναφορικά με το θέμα.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο  και εδώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.