Καταβολή κεφαλαίου κίνησης το 2022 στις πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις

Δημοσιοποιήθηκε η 9η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου κίνησης εντός του 2022.

Την τροποποιημένη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.