Δήμος Γορτυνίας: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

dimos gortynias

Aναλυτικά την Τεχνική Περιγραφή του έργου εδώ:

Click to access -Τεύχη-Δημοπράτησης-signed.pdf

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ