Κλειστά και αύριο τα σχολεία του Δήμου Γορτυνίας λόγω της χιονόπτωσης

Σύμφωνα με την υπ’αρ. 270/18-01-2021 απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας Ευστ. Κούλη (με ΑΔΑ:ΨΨ61Ω90-3ΛΞ) παρατείνεται η προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στις Σχολικές
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας  έως και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, λόγω χιονόπτωσης – παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.