Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο “Μορέας”

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα από τον Α/Κ Νότιας Τρίπολης έως και τον Α/Κ Μεγαλόπολης ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας.

Αναλυτικά:

1. Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη -Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα: από την χ/θ 166,3 (Α/Κ Νότιας Τρίπολης) έως και την χ/θ 188,2 (Α/Κ Τρίπολης Μεγαλόπολης).

  •  Από την Τετάρτη (17/03/2021) και ώρα 23.00 έως την Πέμπτη (18/03/2021) και ώρα 05.00΄, ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Νότιας Τρίπολης έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεγαλόπολης (χ/θ 166,3 έως χ/θ 188,2) και στις δύο κατευθύνσεις.
  • Καθ΄ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις θα εκτρέπεται στην (Παλαιά) Εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.
  • Για τις ανάγκες της εκτροπής απαιτούνται ρυθμίσεις στους εξής Ανισόπεδους Κόμβους: α. Νότιας Τρίπολης ( απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική οδό) β. Αθήναιου ( απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος και στις δύο κατευθύνσεις). γ. Μεγαλόπολης ( απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική οδό ). Σε περίπτωση που οι προγραμματισμένες εργασίες και οι ανάγκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της διεξαγωγής τους λήξουν πριν από τις 05.00΄ της Πέμπτης (18/03/2021), το τμήμα του Αυτ-μου από τον Α.Κ. Τρίπολης Νότια ως τον Α.Κ. Μεγαλόπολης, θα δοθεί νωρίτερα στην κυκλοφορία.

 

2. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ). Επιπρόσθετα, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες, με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κ.λ.π.)για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.