Κωνσταντινόπουλος: Άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα απέναντι στην ακρίβεια

Την άμεση και ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα  που πλήττεται από την κλιματική αλλαγή, τις πυρκαγιές,  την πανδημία, την παρατεταμένη ξηρασία, την ακρίβεια στα εφόδια και την ενέργεια ζήτησε στην παρέμβασή του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου για της κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπου μαζί με τους άλλους Βουλευτές της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν τροπολογία για «Θέσπιση Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας και οικονομική αποζημίωση λόγω αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας».

Οι αγρότες επίσης τόνισε έχουν άμεση ανάγκη την καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές του παγετού της άνοιξης και  την καταβολή των ενισχύσεων χωρίς περικοπές για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν

Στην παρέμβασή του ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναφέρει :

Τα τελευταία έτη, μετά και την κατάργηση της μειωμένης φορολογίας στο πετρέλαιο και τη μεγάλη αύξηση των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, έχει σημειωθεί σοβαρή επιβάρυνση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Είναι δε αλήθεια ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έχει μειωθεί σε σχέση με τα προϊόντα άλλων χωρών της Ε.Ε που έχουν καθιερώσει τη χρήση αγροτικού πετρελαίου ή άλλων μορφών ενέργειας. Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη λήψης γενναίων μέτρων για την έμπρακτη υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και των ασχολούμενων με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, ιδίως στις τρέχουσες έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες της πανδημίας.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδίως το β΄ εξάμηνο του 2021 και οι δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία των διακυμάνσεων του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στις υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να πλήττεται σε καθοριστικό βαθμό τόσο η ατομική όσο και η συνολική αγροτική παραγωγή σε μια σειρά κρίσιμων για την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας προϊόντων.

Ακολουθεί το κείμενο των άρθρων της τροπολογίας που κατατέθηκε  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» προστίθενται νέα άρθρα, ως εξής:

«Άρθρο ….

Κάρτα Αγροτικής Ενέργειας

1.Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2022 Κάρτα Αγροτικής Ενέργειας, στην οποία θα ενσωματώνεται η ποσότητα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που δικαιούται ο κάτοχος. Δικαιούχοι στην κάρτα είναι οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ.) και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι καταχωρημένες στο μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  Το ύψος ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία καλλιέργειας και εκτροφής ζώων που δηλώνονται κάθε χρόνο στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ) και υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο των δικαιούχων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Κάρτας Αγροτικής Ενέργειας και τη δημιουργία του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου καθώς και του τρόπου προμήθειας του.

Άρθρο ….

Οικονομική αποζημίωση λόγω υψηλού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

1. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 καταβάλλεται σε παραγωγούς, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ οικονομική αποζημίωση για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτό διαμορφώθηκε και αποτυπώθηκε στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Η οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 30% του καθαρού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος υπολογισμού του ποσού καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Δελτίο Τύπου