Μεγαλόπολη: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                        Μεγαλόπολη 14 – 01 – 2022

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.: 490

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  16:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

  1. Ψήφιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριακόπουλος