Με 2 θέματα για την Αρκαδία η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e-Presence την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:30.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-38-ΑΑ.pdf