Με 2 θέματα για την Π.Ε. Αρκαδίας η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e-presence, την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:30 το πρωί.

Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

https://www.e-gortynia.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-25-ΑΑ-1.pdf

: