Με 5 θέματα για την Αρκαδία η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Πελοποννήσου  συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Αρκαδία είναι:

 1. 120554 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.
  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», π/ύ 20.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 2. 123907 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και
  κατακύρωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ – ΩΡΙΑ –
  ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ – ΣΤΟΛΟΣ» με συστημικό κωδικό 93371 πρ/σμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ ), Πιστώσεις: ΠΔΕ / 2017ΕΠ52600006 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3.
 3. 123953 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ- Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6094c84a6c14a7113a081dad στις 07/05/21 07:59 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 390.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 4. 124101 Έγκριση ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/16 του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΤΕΖΩΝ», Προϋπολογισμο :
  74.400 € εκ πιστώσεων ΚΑΠ, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ5.
 5. 125043 Α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00€ Β) Ορισμό των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης Γ) Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη και του κ. Δημάρχου αντίστοιχα, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6094c84a6c14a7113a081dad στις 07/05/21 07:59

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση.