Νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο προστέθηκε στο στόλο του Δήμου μέσω του «ΦιλόΔημος ΙΙ»

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου παραδόθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στους εκπροσώπους του Δήμου Γορτυνίας ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας και χωρητικότητας 10-12m3. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Στάθης Κούλης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Λεωνίδας Συριόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καζάς, Στάθης Καγιούλης και Νεκτάριος Μπαρούτσας, καθώς και υπάλληλοι του Δήμου. Παράλληλα, το προσωπικό καθαριότητας έλαβε την κατάλληλη εκπαίδευση γύρω από τις λειτουργίες του οχήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση του.

Για έναν αχανή Δήμο, όπως αυτός της Γορτυνίας, η απόκτηση του νέου απορριμματοφόρο συνιστά μια σημαντική προσθήκη στον υπάρχοντα στόλο οχημάτων. Η προμήθεια του απορριμματοφόρου χρηματοδοτήθηκε κατά αποκλειστικότητα από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ». Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της κεντρικής κυβέρνησης και έχει ως στόχο, να τονώσει τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας μέσα από την δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Θεμελιώδεις αναπτυξιακοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κούλης, δήλωσε, κατόπιν της παραλαβής:

«Αφού εξασφαλίσαμε την απαιτούμενη πίστωση από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», προβήκαμε σε συντονισμένες ενέργειες και πετύχαμε, να αποκτήσει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας ένα σύγχρονο και ασφαλές απορριμματοφόρο για την περισυλλογή σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων.  Η ενίσχυση ενός νευραλγικού τομέα του Δήμου, όπως αυτός της καθαριότητας, είναι ανάμεσα στις βασικές μας προτεραιότητες. Οι υπηρεσίες του Δήμου μας εκσυγχρονίζονται σταδιακά με καλής ποιότητας οχήματα τα οποία θα αναβαθμίσουν τη ζωή των πολιτών.»

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ